Златица Харитова

Психолог, психотерапевт

Златица Харитова

Психолог, психотерапевт

Биография

Златица Харитова завършва магистърска степен към Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ специалност Психология. Прилага в работата си психотерапевтичния метод психодрама, след завършено обучение към Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг“. В процес на обучение е като фамилен и брачен консултант към ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“. Постоянно надгражда квалификацията и практическите си умения като взема участие също и в програмата „Детето и неговите симптоми“, семинарите и работните дни към Българското общество за лаканианска психоанализа.

Професионалната й практика включва индивидуална психотерапия; семейно консултиране на семейства и партньорски двойки; психологично консултиране на родители; психологична подкрепа на деца – при емоционални и поведенчески трудности; психологична подкрепа на деца със специални образователни потребности (аутистичен спектър и др.) и на техните семейства; психологично консултиране при осиновяване – при кандидатстване за осиновяване, на родителите и децата.

All session by Златица Харитова