Павлина Праматарова

логопед в Академия за ранно детско развитие Бобче Топче

Павлина Праматарова

логопед в Академия за ранно детско развитие Бобче Топче

Биография

Павлина Праматарова е специалист – логопед. Завършва бакалавърска степен Логопедия в Софийски университет, а след това продължава образованието си с магистратура „Комуникативни нарушения на развитието”. Основната й практическа дейност е насочена към консултиране и терапия на деца с комуникативни затруднения от лек и тежък характер. Продължава своето обучение с различни класификации. В практитката си използва различни методики за терапия. Неизменна част от работата й е свързана със сензорната интеграция. За Павлина работата й с деца с нарушения е призвание!

All session by Павлина Праматарова