Павлина Герина

Акушерка

Павлина Герина

Акушерка

Биография

През 1992 г. завършва Полувисш медицински институт „Йорданка Филаретова“, София със специалност акушерка, а през 1999 г. – магистратута „Мениджмънт на социалните дейности“ към СУ „Св. Климент Охридски“, през 2009 г. – магистър „Счетоводство и одит” и „Здравен мениджмънт” в Стопанска академия в Свищов.

Има разностранни интереси, свързани с дизаин на бутикови облекла и йога за деца и възрастни, ароматерапия. През 2011 г. завършва Класическа хомеопатия в ЦЗО „Едикта” Професионалният и опит като акушерка започва през 1992 г. в І АГ „Св. София“, София в отделение за интензивни грижи за новороденото, а после и във ІІ МБАЛ. Основател на училище за родители „Аз и Супер Мама“.