Милена Рачовска

Психолог

Милена Рачовска

Психолог

Биография

Милена Рачовска е на 42 години, семейна, с две деца. Работи като психолог в Институт за психично здраве и развитие – филиал Плевен. Милена е  с медицинско, педагогическо и психологическо образование. Има  16 годишен опит в работа с деца със специални нужди. Сертифициран PECS  терапевт.

All session by Милена Рачовска