Марина Титева

КиндиРУ специалист и психолог

Марина Титева

КиндиРУ специалист и психолог

Биография

Марина Титева е бакалавър психолог, обучава се към ИПИГП Бернард Ахтернберг за ниво Психодрама асистент терапевт. В Академия Бобче Топче тя е специалист и водещ в КиндиРу – Австралийска програма за ранно детско развитие. Марина се включва като специалист и в клас “Подготве” (Адлериански подход) в часовете, насочени към сензомоторно развитие и процеса на адаптация на деца и родители.

Като психолог и родител тя е убедена в необходимостта децата да следват естествения ход на развитието, да изследват света и да го изучават със сетивата си.

All session by Марина Титева