Мариана Донкова

Основател на detetoigrae.com

Мариана Донкова

Основател на detetoigrae.com

Биография

Мариана Донкова е педагог с 14 години опит в образованието на юноши и възрастни. В началото на кариерата си работи като учител в професионална гимназия за помощник-възпитатели в детски градини, където води множество педагогически дисциплини, включително и „Игрова дейност“.

В момента е отдадена на двегодишния си син, който е основният вдъхновител на създадения от нея сайт „Детето играе“. Вярва, че децата учат най-лесно, когато участват в забавни занимания, които са съобразени с техния темп на развитие, интереси и желания. Затова на страниците на сайта споделя много идеи, които помагат на родителите да играят активно с децата си, да развиват у тях много ключови умения още от раждането и да ги възпитават като уверени и способни личности.

All session by Мариана Донкова