Мария Евгениева

Акушерка

Мария Евгениева

Акушерка

Биография

Мария има 7-годишен опит в неправителствения сектор, свързан с програми и проекти в областта на ранното детско развитие. Tя е координатор, медицински консултант и инструктор за подготовка за раждане и грижи за бебето във фондация „За майчино и детско здраве“, където е обучила повече от 900 бъдещи родители по време на пренатални курсове за развиване на техните умения, нагласи и знания за осигуряване на най-благоприятна среда за опазване на здравето и насърчаване на физическото, социалното, емоционалното и познавателно развитие на децата още от преди раждането. Също така отговаря за клиничното ръководство на лицензирана програма за домашни посещения към САГБАЛ “Шейново” ЕАД, насочена към високо – рискови бъдещи и настоящи родители.

Мария има бакалавърска степен по Финанси от Висшето училище по застраховане и финанси – София и бакалавърска степен по Акушерство от Медицински университет – София, където завършва с пълно отличие.

All session by Мария Евгениева