Елена Генчева

Педагог и сертифициран обучител по програмата Трениране на успешни родители

Елена Генчева

Педагог и сертифициран обучител по програмата Трениране на успешни родители

Биография

Елена Генчева – педагог и сертифициран обучител по програмата Трениране на успешни родители.

“Работата ми с деца показа, че проблемите и нарушената комуникация в семейството се отразяват пряко върху самочувствието им, а от там и върху техните успехи и реализация. В търсене на начини да подпомогна семействата и да подкрепя децата, организирах срещи, тренинги с ясна цел, но неясни похвати. С родителите заедно се опитвахме да отговорим на въпросите, които ги вълнуват: „Достатъчно време ли отделям за детето си? Ефективно ли общувам с него? До колко съм успешен родител?“. Ясни отговори намерих в системата Гордън, която отговаря и на въпроса „Как да подобрим взаимоотношенията в семейството?“

В програмата Трениране на успешни родители разпознах своите виждания и разбирания за успешно и щастливо семейство, но ясно систематизирани. Системата на д-р Гордън ни подкрепя в това да отстояваме себе си без да нараняваме другите и да им помагаме в техните проблеми, като не даваме конкретни съвети.”

 

All session by Елена Генчева