Добринка Балканска

Психолог

Добринка Балканска

Психолог

Биография

Добринка Балканска е психолог и магистър по приложна психология. Специализира неорайхианство, когнитивно-поведенческа терапия, кризисна интервенция, психодрама и хипнотерапия. Има дългогодишен опит в здравен център „Сана“-гр. Варна като психотерапевт и консултант. Работила е в сферата на образованието като училищен психолог, както и в клиника за деца с умствено изоставане и център по аутизъм. От 2015 година, работи основно като психотерапевт в частният си кабинет както и в психолаборатория към Министерството на транспорта.

All session by Добринка Балканска