Даниела Пехливанян

Магистър психолог, семеен консултант, сертифициран обучител на Гордън Трейнинг България

Даниела Пехливанян

Магистър психолог, семеен консултант, сертифициран обучител на Гордън Трейнинг България

Биография

Магистър психолог, семеен консултант, сертифициран обучител на Гордън Трейнинг България

Даниела Пехливанян е на  41 год., семейна, с 3 деца. Работи в център за психологическо консултиране „Де Анима”, ул. Неврокоп 7, гр. Бургас. Работата и е свързана главно с консултиране на семейства, двойки и деца. Води курс за родители „Трениране на успешни родители”, курс за деца и младежи „Трениране на успешни деца и младежи” по метода на д-р Томас Гордън.

All session by Даниела Пехливанян