Д-р Асен Пачеджиев

Председател на УС на Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България

Д-р Асен Пачеджиев

Председател на УС на Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България
facebook-icon

Биография

Д-р Асен Пачеджиев е завършил медицина в София и е специализирал в областта на контрола на инфекциите и общественото здраве, в България, Холандия и Швейцария. През 2002 г. добива магистратура по бизнес администрация от Сити Юнивърсити, Сиатъл (САЩ). Има редица публикации, свързани с безопасността на пациентите и профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции. От 2011 година работи активно върху темата за обществено-здравните аспекти на тъканното и в частност на стволово-клетъчното банкиране. Председател е на УС на Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ).

All session by Д-р Асен Пачеджиев