Милена Димитрова

Психолог, позитивен психотерапевт на частна практика

Милена Димитрова

Психолог, позитивен психотерапевт на частна практика
0894 863 533
milena_yan@abv.bg

Биография

Сертифициран обучител по програмата на институт  Gordon Training International – “Трениране на успешни родители”, по която води обучения. Участниците в курсовете изключително радушно приемат програмата на д-р Томас Гордън, в която откриват нови ефективни начини за подобряване на  взаимоотношенията с децата си и преодоляване на проблемните ситуации.

Отскоро сертифициран обучител по програмата „Трениране на успешни деца и младежи”, която по достъпен начин подпомага самопознанието при децата и способства за подобряване на техните комуникативни и социални умения.

GSM: 0894 863 533

E-mail: milena_yan@abv.bg

All session by Милена Димитрова