Как децата ни съдействат, когато отказват, протестират и се тръшкат?

24 Nov 2018
14:40 - 15:10

Как децата ни съдействат, когато отказват, протестират и се тръшкат?

“Лошото” поведение съдействие ли е? Как като се държат безобразно ни съдействат? Всъщност чрез поведнието си те ни обръщат внимание на важните за тях неща, които иначе можем и да не забележим ако са “добри” деца.