Сензорните игри и развиване на сетивните умения на детето

10 Nov 2018
12:20-12:50

Сензорните игри и развиване на сетивните умения на детето

С тази лекция ще покажа важността от стимулиране на сетивата, на даване свобода на детето да се цапа и твори, подтикване на неговия стремеж и естествената потребност да изследва и да се развива.Децата „не виждат“ правилно без ръце, затова връзката между ръцете и ума е  ключова за сензорното познание. С нея детето отключва своя свят по един пълноценен начин.  Сензорните игри подпомагат естественото му  развитие и дават усещане за собствена идентичност и усещане за сигурност.