Имат ли място екранните занимания (телевизия, компютър) в игрите до 5 години?

17 Nov 2018
12:20-12:50

Имат ли място екранните занимания (телевизия, компютър) в игрите до 5 години?

Трудно е да си представим живота без електронните устройства -телефони, таблети, компютри, телевизия. А децата ни изглежда имат вродени умения да се справят с тях. Има ли обаче период, в който трябва напълно да ограничим достъпа до екранни занимания, защото това вреди на развитието на детето? Екранните занимания имат ли място сред развиващите игри? Как се развива играта и какви са ползите за децата?