Имат ли място екранните занимания (телевизия, компютър) в игрите до 5 години?

10 Mar 2018
12:00-12:30

Имат ли място екранните занимания (телевизия, компютър) в игрите до 5 години?