Single Blog Title

This is a single blog caption
28
Jul

Какво е нужно да научи детето, за да може да води пълноценен живот

Гаяне Минасян е съосновател на Национална Мрежа на Родителите. Нейната презентация отговаря на въпросът “Какво е нужно да научи детето, за да може да води пълноценен живот?”

Какво трябва да дадем на едно дете – корени и криле. Какво значи това?

Корени:

  • стабилност – усещането за стабилност в живота идва от опорни точки, които са отношенията ни с други хора
  • ценностите – дават ти сила да удържиш дори, когато си изпрваен пред трудности – морал, как да го възпитам?
  • кое поведение е морално – градивно за общността поведение, съхраняващо връзките между хората – когато едно дете се чувства обичано и прието в една общност, то изпитва естествена потребност да я съхранява – моралът няма рационален, а емоционален характер – това е резултат от изживяванията на детето; ценностите определят върху какво фокусираме вниманието си
  • безопасност – децата знаят, че са беззащитни и пречупват всичко през тази призма

Криле:

  • нуждите на децата – преживявание – това, което ни прави такива, каквито сме
  • когато те привлича нещо лошо, това е патологично привличане – започват да те привличат лоши неща – това е комепнсаторен механизъм на тялото – на децата директно забраняваме, а начинът е да разберем какво им липсва и да задоволим тази нужда

За повече информация и подробна информация, вижте лекцията тук.

Коментирай